____ ___       .___     __        ___________       .__     .____   __   .___ 
        |  |  ______  __| _/_____ _/ |_  ____   __  ___/____  ____ | |__   |  |  _/ |_ __| _/ 
        |  |  /____  / __ | __   ___/ __    |  | _/ __ _/ ___ | |    |  |   __/ __ | 
        |  | / | |_> >/ /_/ | / __ _| |  ___/    |  |  ___/ ___ |  Y   |  |___ | | / /_/ | 
        |______/ |  __/ ____ | (____ /|__|  ___ >   |____| ___ >___ >|___| /  |_______ |__| ____ | 
             |__|     /   /      /          /   /   /       /     / 
                                                                                                                    
        
Developed By Update Tech Ltd

Zimbabwe vs Bangladesh

TestMatch 1Bangladesh tour of Zimbabwe07-Jul-20217:30 AM

Harare Sports Club

Completed
page-bg

276/10 (111.5) 256/10 (94.4)

468/10 (126) 284/1d (67.4)

Bangladesh won by 220 runs.

Man of the match
346Mahmudullah ()
Man of the match
346Mahmudullah ()
        ____ ___       .___     __        ___________       .__     .____   __   .___ 
        |  |  ______  __| _/_____ _/ |_  ____   __  ___/____  ____ | |__   |  |  _/ |_ __| _/ 
        |  |  /____  / __ | __   ___/ __    |  | _/ __ _/ ___ | |    |  |   __/ __ | 
        |  | / | |_> >/ /_/ | / __ _| |  ___/    |  |  ___/ ___ |  Y   |  |___ | | / /_/ | 
        |______/ |  __/ ____ | (____ /|__|  ___ >   |____| ___ >___ >|___| /  |_______ |__| ____ | 
             |__|     /   /      /          /   /   /       /     / 
                                                                                                                    
        
Developed By Update Tech Ltd